Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Nedir

Yabancı Sağlık Sigortası Türkiye sınırları içerisinde ikamet tezkeresi yada kalıcı, geçici oturma izni almak talebi ile başvuruda bulunan yabancı uyruklu şahısların yaptırması zorunlu kılınan özel sağlık sigortası 06/06/2014 Tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunan 9/2014 sayılı “ikamet ve oturma izni talep başvurularında yaptırılması zorunlu hale getirilmiş olan özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamı içerisinde tanımı yapılarak zorunlu hale getirilmiştir.

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Yabancı Sağlık Teklifi Al

Yabacı Uyruklular Sağlık Sigorta Poliçesi

Yabancı Uyruklular da Sağlık Sigortası Güvencesi teminat kapsamı altında. Yabancı uyruğa sahip bireylerin Türkiye sınırları içerisinde oturma izni ve ikamet tezkeresi için zorunlu olan sigorta türü ile sigorta dönemi içerisinde sigortalı yada poliçe üzerinde belirtilen şahısların herhangi bir sağlık riski oluşması durumunda yabancı sağlık sigortası anlaşmalı sağlık kuruluşlarında tedavi hizmetleri giderleri ve sağlık harcamalarının poliçede belirtilen ” Sağlık Sigortası Genel Şartları” ile Özel Sağlık Sigortası Yönetmeliği şartları çerçevesinde sağlık kuruluşları uygulamalarına özel olarak hazırlanmış olan teminat ve limitler dahilinde katılım oranlarına göre sağlık giderleri karşılanmaktadır.

Yabancı Sağlık Sigortası Poliçesi 1 Yıl 365 Gün olarak tanzim edilmektedir. Özel talepler durumunda iki yıllık yabancı sağlık sigortası poliçesi satın alabilirsiniz.

Geçici T.C. Kimlik numarasına sahip olmayan şahıslar için Yabancı Sağlık Sigorta poliçesi pasaport bilgileri ile tanzimi yapılabilmektedir.

 

Yabancı Sağlık Sigortası Avantajları

 • Türkiye genelinde Anlaşmalı Sağlık Kurumları
 • Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına Özel indirimler
 • Yatarak ve Ayakta seçilebilen Tedavi Teminatları
 • Kredi Kartlarına Özel Blokeli / Blokesiz Taksit imkanı
 • Kapsamlı Güvence Teminatı
 • Hastane hizmetleri
 • Hastanede oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 • Gama Knife, ESWL ödemeleri
 • Koroner anjiyografi
 • Yatarak tedavi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 • Ameliyat Ertesi fizik tedavi
 • Evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler
 • Uzuv kaybı olması halinde Suni uzuv giderleri
 • Yoğun bakım tedavileri
 • Trafik kazası sonucu diş ve burun ile ilgili tedaviler

 

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor muayene
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaç
 • Fizik tedavi

 

CHECK UP Teminatı

Sigorta poliçe kapsamı dahilinde olan şahıslar genel ve kapsamlı olarak sağlık tarama hizmetlerinden – Check / up hizmetlerinden faydalanacaktır. Check-up hizmet paketi dahilinde aşağıda tarafınıza belirtilmiş olan teminatlardan faydalanılabilecektir. Sigorta Şirketi Check-up paket hizmeti teminat ve limitlerinde istediği zaman sigortalıya bildirmeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Check-up hizmet teminatı kullanımı için Sigorta Şirketi Hattını arayak bilgi sahibi olabilirsiniz. Sigorta Şirketine bilgi verilmeden ve randevu alınmadan Check-up hizmeti kullanımı yapılmamaktadır. Sigortalı Check-up hizmetleri dahilinde Sigorta Şirketi anlaşmalı sağlık kuruluşları içerisinden talep edeceği kurumu bildirerek Check-up randevu talebi doğrultusunda randevu alınmasını sağlamaktadır. Check-up aksi belirtilmedikçe sadece sigorta şirketi ile anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olmaktadır. Check-up sağlık hizmeti poliçe başlangıcı itibari ile hangi süre içerisinde kullanıma açılacağı poliçe üzerinde yazılı olarak belirtilecek olup yıllık kullanım tutarı defa/kez olarak belirtilecektir.

 • Doktor Değerlendirmesi
 • Check Up Paketi İçeriği
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili Sedimentasyon
 • Glukoz
 • Kolesterol (Total)

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI

 

18-25 YAŞ ARALIĞI140 TL
26-30 YAŞ ARALIĞI190 TL
31-35 YAŞ ARALIĞI200 TL
36-40 YAŞ ARALIĞI230 TL
41-45 YAŞ ARALIĞI299 TL
46-50 YAŞ ARALIĞI305 TL
51-55 YAŞ ARALIĞI399 TL
56-60 YAŞ ARALIĞI465 TL
61-64 YAŞ ARALIĞI730 TL

Yorum Yap