Hekim Sorumluluk Sigortası neleri teminat altına almaktadır ?

Sık Sorulan SorularCategory: Mesleki SorumlulukHekim Sorumluluk Sigortası neleri teminat altına almaktadır ?
Kader asked 1 sene ago

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) neleri teminat altına almaktadır ?

1 Answers
esigorta Staff answered 1 sene ago

Hekim Sorumluluk Sigortası, Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararları, b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek talepler, c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini kapsamaktadır.