Hayat sigortalarında poliçeden cayma süresi ne kadardır

Sık Sorulan SorularCategory: Hayat SigortasıHayat sigortalarında poliçeden cayma süresi ne kadardır
Gözde asked 2 sene ago

HAYAT SİGORTASI CAYMA HAKKI | Hayat Sigorta Poliçelerinde poliçeden cayma süresi poliçe iptal süresi ne kadardır?

1 Answers
Best Answer
esigorta Staff answered 2 sene ago

Hayat Sigorta Poliçelerinde, Sigorta ettiren sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer.
 
Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.