1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartlarında başka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur ?

Sık Sorulan SorularCategory: Kasko Sigortası1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartlarında başka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur ?
Ümmühan asked 1 sene ago

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartlarında başka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur?

1 Answers
esigorta Staff answered 1 sene ago

– Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki: Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir. – Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçe de belirtilecektir. – Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.