Sigorta Bilgi Merkezi

Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir ?

Sağlık Sigortası tedavi  sürecinde teslim edilmesi gereken evraklar açıklaması Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanmıştır. Sağlık Sigortası Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler TSB tanımı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.