Sigorta Bilgi Merkezi

Sağlık Sigortası teblig ve ihbar nereye yapılır

Sağlık Sigortası Sigorta Şirketi ve Sigortalı arasında olabilecek tebliğ ve ihbarları belirten Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanmış olan Sağlık Sigortası Genel Şartları içerisinde Madde 14 ile yayınlanmıştır. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 14 aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Yabancı Sağlık Teklifi Al
Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya yazılı olarak yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.