Sigorta Bilgi Merkezi

Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Sağlık Sigortası poliçe teminat başlangıcı ile ilgili Türkiye Sigorta Birliği tarafından tanımı yayınlanmıştır. Sağlık Sigortası poliçe teminat başlangıcı ile ilgili TSB tarafından açıklanan tanım aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.