Sigorta Bilgi Merkezi

Sağlık Sigortası anlaşmazlıklarında yetkili mahkeme

Sağlık Sigortalarından doğan anlaşmazlıkları Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanmış olan Sağlık Sigortası Genel Şartları içerisinde bulunan Madde 15 ile yayınlanmıştır. Sağlık Sigortası anlaşmazlıkları yetkili mahkeme 15 madde aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Yabancı Sağlık Teklifi Al
Madde 15- Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.