Sigorta Bilgi Merkezi

Sağlık Sigortası Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

Sağlık Sigortası Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan Sağlık Sigortası Genel Şartları içerisinde Madde 3 ile yayınlanmıştır. Sağlık Sigortası Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller TSB Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 3 aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Yabancı Sağlık Teklifi Al
Madde 3 – Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır:

a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

b) 2 nci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.