Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası hesaplama

Sağlık sigortası hesaplama işlemi yapılırken birden çok faktör ve risk unsuru göz önüne alınarak gerekli hesaplamalar yapılmaktadır.

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Yabancı Sağlık Teklifi Al

Özel Sağlık Sigortası Hesaplama

özel sağlık sigortası hesaplaması Sadece Yatarak yada Ayakta + Yatarak olmak üzere iki ayrı sağlık sigorta paket poliçesi ile yapılabilir.

Sadece yatarak tedavi sağlık sigortalarında verilebilen teminatlar;

 • Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar
 • Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz
 • Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem
 • Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik
 • Ameliyat Sonrasi Fizik Tedavi
 • Evde Bakım ve Tedavi
 • Tıbbi Malzeme
 • Ambulans
 • Suni Uzuv
 • Aile Hekimliği

yukarıda yazan tedavi maddeleri sigorta şirketleri arasında ve verilen limit ve teminatlar arasında farklılıklar gösterebilir.

Yatarak ve Ayakra tedavi sağlık sigortalarında verilebilenteminatlar;

 • Ayakta Tedavi
 • Fizik Tedavi
 • Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar
 • Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz
 • Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem
 • Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik
 • Ameliyat Sonrasi Fizik Tedavi
 • Evde Bakım ve Tedavi
 • Tıbbi Malzeme
 • Ambulans
 • Suni Uzuv
 • Aile Hekimliği

yukarıda yazan tedavi maddeleri sigorta şirketleri arasında ve verilen limit ve teminatlar arasında farklılıklar gösterebilir.

Yatarak ve Ayakra tedavi paketine ek olarak Bayan Sigortalılara Doğum Paketi eklenebilmektedir. Doğum Paketi sağlık sigortalarında verilebilen teminatlar;

 • Doğum Paketi
 • Doğum
 • Gebelik Komplikasyonları Tedavi
 • Gebelik Rutin Kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi
 • Ayakta Tedavi
 • Fizik Tedavi
 • Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar
 • Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz
 • Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem
 • Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik
 • Ameliyat Sonrasi Fizik Tedavi
 • Evde Bakım ve Tedavi
 • Tıbbi Malzeme
 • Ambulans
 • Suni Uzuv
 • Aile Hekimliği

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hesaplama

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel sağlık sigortası ile aynı özelliklere sahip olarak bazı şartları bulunmaktadır. En önemli unsur Sigortalı Adayının SGK kayıtlı çalışan olmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumundan faydalanan Sigortalılara özel olarak tasarlanan bu sağlık sigortası paketi ile Özel Sağlık Sigortasını yaptıramayan bireyler için oluşturulmuş ekonomik sağlık sigortasıdır. Uygun fiyatlar ve cazip teminatlar ile donatılan tamamlayıcı sağlık sigortasında aile bireyleri eklenebilir yada Doğum teminatı ilavesi yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman tamamlayıcı sağlık sigortanızı iptal ettirebilir kalan günlerin iadesini mevcut ise alabilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklular sağlık sigortası | yabancı sağlık sigortası ülkemiz sınırları içerisinde kalıcı yada geçici olarak ikamet eden vatandaşların yaptırılması zorunlu kılınan sağlık sigortası türüdür. ikamet tezkeresi izni için yapılan yabancı sağlık sigortası ile oturum izni için yabancı sağlık sigortası aynı özelliklere sahiptir.

Zorunlu tutulan sigorta poliçeleri teminatları sigorta şirketlerine iletilerek bireylerin aldıkları poliçelerde mağduriyet oluşmamasını sağlarlar. Yabancı sağlık sigorta poliçenizi hangi sigorta şirketinden alırsanız alın verilebilecek ek teminat ve limitler haricinde Devletin belirlemiş olduğu Sağlık Sigorta poliçesi tanzim edilecektir.