Özel Sağlık Sigortası Hesaplama

Özel Sağlık Teklifi Al Tamamlayıcı Sağlık Teklifi Al

Özel Sağlık Sigortası hesaplama yaparken kişi yaşı, boyu, kilosu en büyük fiyatlama etkenlerini oluşturmaktadır. Düzenli Spor, yaşadığı bölge ve kronik olmayan hastalıkların bulunmaması poliçeye indirim olarak yansımaktadır. Bunun yanında Alkol, Sigara ve Benzeri kötü alışkanlıklar Özel Sağlık Sigorta poliçesine sürprim olarak yansımaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Hesaplama

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları hesaplaması yapmak Sigorta Şirketlerinin belirlemiş oldukları kriterler dahilinde hesaplama yaparak fiyat teklifi hazırlanmaktadır. Özel Sağlık Sigortasında Sigorta Şirketleri arasında oluşan fiyat farkı Şirketlerin Anlaşmalı Kurum Ağı, Hasar Servisi ve Asistans Servisi kalitesine göre değerlendirilmemesi gerekmektedir. Özel sağlık sigortası fiyatlarını karşılaştırırken almış olduğunuz sağlık sigorta teklifinizde bulunan maddelerin istediğiniz kapsamda ve Anlaşmalı Hastanelerin gideceğiniz hastaneler olmasına dikkat ediniz.

Özel Sağlık Doğum Sigortası Hesaplama

Özel Sağlık Doğum Sigortası Hesaplama yapmak için Sigorta Şirketlerinin bekleme süreleri nedeni ile belirlenen süre öncesinde hesaplama ve poliçe tanzimi yaptırmak gerekmektedir. Özel Doğum Sigortası yaptırmadan önce teminat ve limitlerin istediğiniz gibi ve doğum yapacağınız hastanenin fiyatlarını araştırmanızda fayda bulunmaktadır. Doğum yapmak istediğiniz hastane fiyatları ile poliçenizde bulunan teminatların aynı yada teminatlarınızın biraz yüksek olması iyi olacaktır.

Özel Sağlık Sigortası Hangi Teminatları Kapsar

Yatarak Tedavi Teminatları

Belirtilen teminatlar; poliçenizin geçerli olduğu Anlaşmalı Sağlık Kurumları tedavi ve sağlık giderlerinizde %100 ödeme ile limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Özel Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi teminatları talebinize göre, sadece Yatarak Tedavi kapsamı içeren poliçeye ek olarak verilebilmektedir. Teminat, Limit ve ödeme hisseleri poliçelere göre değişkenlik göstermektedir.

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi
 • Psa
 • Kolonoskopi

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağı kısımda bulunan teminatlar poliçenizin geçerli olduğu Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında % 100 ödeme ve değişken limitler ile hizmet vermektedir.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up