Kasko Sigortası

Kasko sigortalarında sigortalının değişmesi durumunda ne olur ?

Kasko Sigorta Poliçenizi %45’e varan avantajlar ile satın almak için Hemen Başvurun ↓

Kasko Teklifi Al Hızlı Kasko Teklifi al

Sözleşme süresi içinde menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde iş sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni Malik ile devamı hükme bağlanabilir sigortalı ve veya sigorta ettirenin ölümü halinde ise sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve ya borçlar mirasçılarına geçer.

bu durumda sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir kesin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir fazlası geri verilir süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.