Kasko Sigortası

Kasko aşkın sigorta nedir ?

Kasko aşkın sigorta tanımı Türkiye Sigorta Birliği TSB tarafından Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.7 maddesi ile yayınlanmıştır. Kasko aşkın sigorta maddesi A.7 maddesi aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Kasko Teklifi Al Hızlı Kasko Teklifi al

 

Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.